Logo Archaeo | 3D
DE | EN
Logo des Landesamts für Archäologie Sachsen

Schläfenringkabłączek skroniowy

FundortMiejscowość: Dobranitz (Göda, Bautzen)Dobranitz (Göda, Bautzen)
DatierungDatowanie: Mittelalter | Hochmittelalter (slawisch) | 1060 - 1150 n. Chr.Średniowiecze | Pełne średniowiecze (okr. słowiański) | 1060 – 1150 r. n.e.
MaterialMateriał: Silbersrebro
FundgegenstandRodzaj obiektu: Ring-, Arm- und Beinschmuck, Schläfenringpierścień, ozdoba przedramienia lub nogi, kabłączek skroniowy

ObjektbeschreibungOpis obiektu:

Der Schläfenring wurde aus einem feinen Silberdraht gleichmäßig in Form gebogen, am Ende flach gehämmert und dort in Form einer kleinen, liegenden Acht in entgegengesetzte Richtung ausgeformt. Schläfenringe sind ein typischer Teil des damaligen Kopfschmucks und wurden wahrscheinlich an einem Band oder Tuch getragen, welches um den Kopf gebunden war, wodurch die Ringe im Bereich der Schläfen hingen.Kabłączek skroniowy wykonano z cienkiego drutu srebrnego, równomiernie wygiętego, ze spłaszczonym przez kucie końcem i uformowanym w esowate, wygięte na zewnątrz uszko. Kabłączki skroniowe należą do typowych element ówczesnych ozdób głowy. Prawdopodobnie noszono je na wstążkach lub chustach wiązanych wokół głowy i umiejscawiano w okolicach skroni.

FundstelleStanowisko archeologiczne

Fundstellen-OrtLokalizacja stanowiska:

Kiesgrubenvorfeld / Sandgrubeprzedpole żwirowni / piaskownia

Fundstellen-BeschreibungOpis stanowiska:

Westlich von Dobranitz lag auf einem Hügel eine multikulturelle Fundstelle mit Bestattungen von der Schnurkeramik bis in die ältere Vorrömische Eisenzeit, Siedlungsspuren der Römischen Kaiserzeit sowie einem mittelslawischen Hügelgräber- und spätslawischen Körpergräberfeld. Im direkten Umfeld befand sich eine Kies-/Sandgrube. Da der Abbau 1993 erweitert werden sollte, fanden Grabungen statt, um alle archäologisch relevanten Befunde zu bergen und vor der Zerstörung zu retten.Na zachód od Dobranitz znajdowało się na wzgórzu wielofazowe stanowisko archeologiczne z pochówkami od czasów ceramiki sznurowej po wczesną epokę żelaza oraz ze śladami osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, a także z środkowosłowiańskim cmentarzyskiem kurhanowym i późnosłowiańskim cmentarzyskiem szkieletowym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowała się żwirownia/piaskownia. Kiedy w 1993 r. postanowiono rozszerzyć jej eksploatację, przeprowadzono prace wykopaliskowe w celu zadokumentowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem wszelkich zabytków archeologicznych.

Fundstellen-TypTyp stanowiska:

Flachgrab / Flachgräberfeldgrób płaski, cmentarzysko płaskie

BefundWarstwa archeologiczna

Befund-BeschreibungOpis warstwy archeologicznej:

Grube 242 Grab 47: Es handelt sich hierbei um ein ca. 2,3 m langes und 0,8 m breites Flachgrab. Die Grube wies eine dunkelbraun lehmig sandige bis kiesige Verfüllung auf und enthielt das fast vollständig erhaltene, west-ost-ausgerichtete Skelett eines mutmaßlich weiblichen Individuums mit einem Alter von 30 bis 60 Jahren. Die bestattete Person hatte eine Körpergröße von ca. 1,7 m. Das mit zwei Beigaben ausgestattete Skelett blickte nach Osten. Im westlichen, östlichen und nordöstlichen Grubenbereich befand sich ein gesetzter Steinkranz aus Felsstein und Geröll.Jama 242 grób 47: grób płaski o długości ok. 2,3 m i szerokości 0,8 m. Jama posiadała gliniaste, piaszczysto-żwirowe wypełnisko o zabarwieniu ciemnobrązowym i zawierała prawie całkowicie zachowany, zorientowany na osi zachód–wschód szkielet osobnika najprawdopodobniej płci żeńskiej, zmarłego w wieku od 30 do 60 lat. Pochowana osoba miała około 1,7 m wzrostu i była zwrócona twarzą w kierunku wschodnim. Do wyposażenia grobu należały dwa przedmioty. Na zachodnim, wschodnim i północno-wschodnim odcinku jamy grobowej znajdowała się obstawa wykonana z fragmentów skał oraz otoczaków.

FundzusammenhangKontekst znaleziska:

Im rechten Schädelbereich lag der silberne Schläfenring.Po prawej stronie czaszki znajdował się srebrny kabłączek skroniowy.

Scanner:

Aicon smartSCAN-HE C8 75mm | Streifenlicht | 0.026mmAicon smartSCAN-HE C8 75mm | Światło strukturalne | 0.026mm

LiteraturLiteratura

Reinhard Spehr, Der Sandberg bei Dobranitz, Lkr. Bautzen – Ein Bestattungsplatz aus urgeschichtlicher Zeit. Archäologie aktuell im Freistaat Sachsen 2, 1994, 89–93; 93 Abb. 96.

EigentümerWłaściciel

Landesamt für Archäologie Sachsen
AAS:00065262
Krajowy Urząd Archeologiczny Saksonia

Eine Wiedergabe ist mit dem Vermerk „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“ gestattet. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.Kopiowanie i powielanie tylko z adnotacją „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“. Użytek do celów komercyjnych jest zabroniony.

Creativ Common Lizenz Logo CC BY-NC 4.0