Logo Archaeo | 3D
DE | EN
Logo des Landesamts für Archäologie Sachsen

doppelkonischer Spinnwirteldwustożkowaty przęślik

FundortMiejscowość: Brohna (Radibor, Bautzen)Brohna (Radibor, Bautzen)
DatierungDatowanie: Mittelalter | Frühmittelalter (mittelslawisch) | 800 - 950 n. Chr.Średniowiecze | Wczesne średniowiecze / okres środkowosłowiański (wg periodyzacji LfA) | 800 - 950 r. n.e.
MaterialMateriał: Irdenwareceramika
FundgegenstandRodzaj obiektu: Spindel und Spinnwirtelwrzeciono i przęślik

ObjektbeschreibungOpis obiektu:

Der abgerundete, doppelkonische Spinnwirtel hat einen leicht facettierten Körper und zeichnet sich durch feine Drehrillen aus. Er wurde aus schwarzgrauem, fein glänzendem Ton hergestellt. Er ist fein gemagert und weist Glimmerstaubspuren auf. Der Wirtel ist in vier gleichgroße Teile zerbrochen, die Brüche sind dabei dicht und fein. Wirtel kamen beim Aufspinnen von Wolle zu Einsatz. Aufgesteckt an das untere Ende einer Spindel dienten sie bei der Drehbewegung als Schwungmasse.Okrągły, dwustożkowaty przęślik o lekko fasetowanym kształcie z cienkimi, dookolnymi żłobkami. Wykonano go z szaroczarnej, lekko połyskującej gliny z drobnoziarnistą domieszką schudzającą i śladową domieszką miki. Przęślik zachowany w czterech równych częściach o gładkich, dobrze przylegających przełomach. Przęśliki były używane do sporządzaniu przędzy z wełny i były przymocowane do dolnej końcówki wrzeciona, w wyniku czego zwiększały jego bezwładność.

FundstelleStanowisko archeologiczne

Fundstellen-OrtLokalizacja stanowiska:

Sumpfschanze Brohnagrodzisko bagienne Brohna

Fundstellen-BeschreibungOpis stanowiska:

300 m nördlich des Ortes Brohna in einem heute trockengelegten Sumpfgebiet liegende Niederungsburg in Form eines slawischen Rundwalls. Die Sumpfschanze ist zu einem Sechstel noch in voller Höhe erhalten. Vom damaligen Besitzer wurde das Material zum Auffüllen der sumpfigen Wiesen und die Steine für die Schotterung der Wege genutzt. Die frühesten Funde stammen dabei aus der Billendorfer Kultur.Położony 300 m na północ od miejscowości Brohna słowiański gród nizinny, obecnie na osuszonym terenie bagiennym. Z założenia zachowała się jedynie jedna szósta pierwotnego obwałowania, ponieważ materiał pochodzący z grodu został użyty do podsypania podmokłych łąk, a kamienie jako budulec dla dróg. Najstarsze znaleziska pochodzą z okresu funkcjonowanie kultury białowickiej.

Fundstellen-TypTyp stanowiska:

Niederungsburggród nizinny

BefundWarstwa archeologiczna

Befund-BeschreibungOpis warstwy archeologicznej:

Fundstelle 1 in Quadrant IX. Die Fläche lag im Nordosten des 1951 angelegten Untersuchungsschnittes. Dabei handelt es sich um den Bereich des Tunneltores, das nur noch durch die westliche Holzbegrenzung erhalten war. Die Reste des Tores lagen als Brand- und Schuttschichten vor. Der Spinnwirtel stammte aus einer Vertiefung neben dem Tunneltor und kann keiner der beiden dort vorhandenen slawischen Schichten zugeordnet werden.Stanowisko 1, kwadrant IX – powierzchnia leżała w północno-wschodniej części założonego w 1951 r. wykopu. Był to obszar bramy tunelowej, która zachowała się jedynie w postaci zachodniego odcinka drewnianej ściany. Pozostałości bramy uchwycono ponadto jako warstwy spalenizny oraz warstwy destrukcyjne. Przęślik pochodził z zagłębienia obok bramy tunelowej i nie może być przypisany do żadnej z dwóch zadokumentowanych tam warstw z okresu słowiańskiego.

Scanner:

Aicon smartSCAN-HE C8 75mm | Streifenlicht | 0.026mmAicon smartSCAN-HE C8 75mm | Światło strukturalne | 0.026mm

LiteraturLiteratura

Werner Coblenz, Die slawische Sumpfschanze von Brohna. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 8 (Berlin 1969) 63 Abb. 31,2.; Werner Coblenz, Die Sumpfschanze von Brohna bei Bautzen. In: H.-J. Vogt (Hrsg.), Archäologische Feldforschungen in Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 18 (Berlin 1988) 360–365.

EigentümerWłaściciel

Landesamt für Archäologie Sachsen
AAS:00000392
Krajowy Urząd Archeologiczny Saksonia

Eine Wiedergabe ist mit dem Vermerk „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“ gestattet. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.Kopiowanie i powielanie tylko z adnotacją „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“. Użytek do celów komercyjnych jest zabroniony.

Creativ Common Lizenz Logo CC BY-NC 4.0