Logo Archaeo | 3D
DE | EN
Logo des Landesamts für Archäologie Sachsen

Schmaler Ringwąski pierścionek

FundortMiejscowość: Nimschütz (Bautzen, Bautzen)Nimschütz (Bautzen, Bautzen)
DatierungDatowanie: Mittelalter | Frühmittelalter (mittelslawisch) | 870 – 1050 n. Chr.Średniowiecze | Wczesne średniowiecze / okres środkowosłowiański (wg periodyzacji LfA) | 870 – 1050 r. n.e.
MaterialMateriał: Bronzebrąz
FundgegenstandRodzaj obiektu: Ring-, Arm- und Beinschmuck, Fingerringpierścień, ozdoba przedramienia lub nogi, pierścionek na palec

ObjektbeschreibungOpis obiektu:

Bei dem Ring handelt es sich vermutlich um einen dünnen Fingerring. Der stark bleihaltige Bronzedraht weist einen ovalen Querschnitt auf. An wenigen Stellen zeigt der Ring Korrosionsstellen. Der Umfang ist für einen Fingerring sehr groß.Ozdoba sprawowała prawdopodobnie funkcję cienkiego pierścionka, noszonego na palcu. Drut z brązu, o wysokiej zawartości ołowiu, posiada owalny przekrój. W kilku miejscach widoczne na obiekcie ślady korozji. Jak na pierścionek noszony na palcu jego obwód jest bardzo duży.

FundstelleStanowisko archeologiczne

Fundstellen-OrtLokalizacja stanowiska:

Im Bereich des Ortesna terenie miejscowości

Fundstellen-BeschreibungOpis stanowiska:

Archäologische Sicherungsgrabung im Vorfeld des Baus der Talsperre Bautzen im ehemaligen Ort Nimschütz, der devastiert, 1973 abgebrochen und danach geflutet wurde.Ratownicze badania wykopaliskowe przed rozpoczęciem budowy zapory wodnej w Budziszynie na terenie dawnej osady Nimschütz, zdewastowanej, zburzonej w 1973 r., a następnie zalanej.

Fundstellen-TypTyp stanowiska:

Ortskern / Dorfwüstungcentralna część dawnej wsi / opuszczona wieś

BefundWarstwa archeologiczna

Befund-BeschreibungOpis warstwy archeologicznej:

29: Die große rund-ovale Grube mit einer Länge von 2,5 m, einer Breite von 2,3 m und einer Tiefe von 0,50 m befand sich im Quadrant C 3. Der Befund wies mehrere Verfüllschichten auf. Im oberen Teil befand sich sandiger, dunkelbraun bis schwarzer Lehm, darunter hellere graue Schichten. Im oberen Teil zeigten sich zudem runde sandige Einlagerungen, die wohl von Tieren stammten. Auf dem Grund der Grube lagen große Tonklumpen sowie Funde aus Keramik, Metall und Stein.29: duża, owalno-okrągła jama o długości 2,5 m, szerokości 2,3 m i głębokości 0,50 m znajdowała się w kwadracie C 3. Jama posiadała kilka warstw wypełniska. Na górnym poziomie zalegał piaszczysta glina o barwie od ciemnobrązowej do czarnej, pod nią natrafiono na jaśniejsze szare warstwy. W górnej części zaobserwowano ponadto okrągłe, piaszczyste nawarstwienia, pozostawione prawdopodobnie przez zwierzęta. Na dnie jamy znajdowały się duże grudy gliny oraz różnorodne znaleziska w postaci ceramiki, metalu i kamieni.

Scanner:

Aicon smartSCAN-HE C8 75mm | Streifenlicht | 0.026mmAicon smartSCAN-HE C8 75mm | Światło strukturalne | 0.026mm

LiteraturLiteratura

Werner Coblenz, Slawische Siedlungsreste in Nimschütz, Kreis Bautzen. (Mit einem Exkurs über vergleichbare Befunde von Pannewitz). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 29, 1985, 227–312; 244; 247 Abb. 26; 248 Abb. 27,3.

EigentümerWłaściciel

Landesamt für Archäologie Sachsen
AAS:00069785
Krajowy Urząd Archeologiczny Saksonia

Eine Wiedergabe ist mit dem Vermerk „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“ gestattet. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.Kopiowanie i powielanie tylko z adnotacją „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“. Użytek do celów komercyjnych jest zabroniony.

Creativ Common Lizenz Logo CC BY-NC 4.0