Logo Archaeo | 3D
DE | EN
Logo des Landesamts für Archäologie Sachsen

2 Kreuzermünze (Ferdinand II.)2 krajcary (Ferdynanda II.)

FundortMiejscowość: Góra Zamkowa (Kreis Zgorzelec)Góra Zamkowa (Góra Zamkowa, pow. Zgorzelecki)
DatierungDatowanie: Neuzeit | Frühe Neuzeit | 1636Nowożytność | wczesna nowożytność | 1636 r.
MaterialMateriał: SilberSrebro
FundgegenstandRodzaj obiektu: MünzeMoneta

ObjektbeschreibungOpis obiektu:

Silbermünze mit einem Nennwert von 2 Kreuzer. Vorderseite: AVGVSTA. VINDELICORVM sowie 16 36 im Augsburger Stadtwappen. Rückseite: FERDINAND II // D(EI) G(RATIA) ROM(ANORVM) IMP(ERATOR) S(EMPER) AVG(VSTVS) mit doppelköpfigem Adler als kaiserlichem Wappen des Heiligen Römischen Reichs. Die Münze wurde in der Reichsstadt Augsburg in den Jahren 1623–1637 während der Herrschaftszeit des habsburgischen römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. geprägt.Srebrna moneta o nominale 2 krajcarów. Na awersie: herb miejski Augsburga z inskrypcją: AVGVSTA. VINDELICORVM 16 36, rewers: dwugłowy orzeł habsburskiego dworu cesarskiego oraz inskrypcja: FERDINAND II // D(EI) G(RATIA) ROM(ANORVM) IMP(ERATOR) S(EMPER) AVG(VSTVS). Monetę bito w Wolnym Mieście Augsburgu, w latach 1623-1637, za panowania cesarza Ferdynanda II

FundstelleStanowisko archeologiczne

Fundstellen-OrtLokalizacja stanowiska:

Góra Zamkowa, Zawidów (ehem. Seidenberg)Góra Zamkowa, Zawidów (dawn. Seidenberg)

Fundstellen-BeschreibungOpis stanowiska:

Die Befestigung liegt im Vorland des Isergebirges, 270 m ü. NHN, am Rande einer Hochebene, auf der sich Stary Zawidów (Alt Seidenberg) befindet. Bei dem auf dem Felsvorsprung über dem Fluss Koci Potok gelegenen Burgwall handelt es sich um den Rest einer sogenannten Ringburg, die nach Süden in das Tal des Flusses Źrenica hineinragt. Der ovale, teilweise zerstörte Wall mit einen Durchmesser von ca. 40 m stammt aus dem 9.–11. Jahrhundert. Untersuchungen gab es in den Jahren 1965 und 2020.Grodzisko jest zlokalizowane w mezoregionie Pogórza Izerskiego, na wys. ok. 270 m n.p.m., na krawędzi wysoczyzny, na której położony jest Stary Zawidów, na skalistym cyplu wysuniętym na południe ku dolinie rzeczki Źrenicy (Kociego Potoku). Jest reliktem tzw. grodu pierścieniowego otoczonego owalem wałów o średnicy ok. 40 m, częściowo zniszczone. Datowane jest na okres od IX do XI w. Badane powierzchniowo parokrotnie w XX w., zaś w roku 1965 oraz 2020 przeprowadzono badania wykopaliskowe.

Fundstellen-TypTyp stanowiska:

BurgwallGrodzisko

BefundWarstwa archeologiczna

Befund-BeschreibungOpis warstwy archeologicznej:

1031: Humusschicht aus bräunlich grauem Sand mit Humus vermischt. Oberste Schicht in Sondage 1.1031: Warstwa humusu: brązowo-szary piasek z próchnicą. Pierwsza warstwa w Sondażu nr 1.

Scanner:

Aicon smartSCAN-HE C8 75mm | Streifenlicht | 0.03mmAicon smartSCAN-HE C8 75mm | Światło strukturalne | 0.03mm

LiteraturLiteratura

Pawel Konczewski et al., Dziedzictwo Milczan i Bieżuńczan – 1000 lat temu na Gónych Łużycach. Das Erbe der Milzener und Besunzane – Vor 1000 Jahren in der Oberlausitz (Wrocław 2021).

EigentümerWłaściciel

Lausitzer Museum ZgorzelecMuzeum Łużyckie w Zgorzelcu

Eine Wiedergabe ist mit dem Vermerk „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“ gestattet. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.Powielanie i kopiowanie możliwe tylko z adnotacją „© Landesamt für Archäologie Sachsen, Scan/3D-Modell: Cornelia Pönitz“. Wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione.

Creativ Common Lizenz Logo CC BY-NC 4.0