Logo Archaeo | 3D
DE | EN
Logo des Landesamts für Archäologie Sachsen

SpinnwirtelPrzęślik

FundortMiejscowość: Góra Zamkowa (Kreis Zgorzelec)Góra Zamkowa (Góra Zamkowa, pow. Zgorzelecki)
DatierungDatowanie: Mittelalter | Frühmittelalter (mittelslawisch) | 900–1000 n. Chr.Średniowiecze | Wczesne średniowiecze / okres środkowosłowiański (wg periodyzacji LfA) | 900-1000 r. n.e.
MaterialMateriał: IrdenwareCeramika
FundgegenstandRodzaj obiektu: Spindel und SpinnwirtelWrzeciono i przęślik

ObjektbeschreibungOpis obiektu:

Unverzierter, doppelkonischer Spinnwirtel mit Schäden an den Rändern, zu 80 % erhalten. Eine genaue Datierung ist aufgrund der für diese Art von Funden typischen, aber zeitlich unspezifischen Form, die weit verbreitet war, schwierig. Da das Spinnen im frühen Mittelalter zum allgemeinen Hauswerk der Frauen zählte, gehören Spinnwirtel zu den am häufigsten gefundenen Relikten, die mit dieser Wirtschaftsform in Zusammenhang stehen. In Ausnahmefällen waren sie auch verziert oder bemalt.Niezdobiony, dwustożkowaty przęślik, zachowany w 80%, widoczne uszkodzenia krawędzi. Dokładne datowanie utrudnione z racji formy typowej dla tego typu zabytków odnajdywanych na terenie całej Słowiańszczyzny. Jako że tkactwo było bardzo popularnym zajęciem wśród kobiet we wczesnym średniowieczu, przęśliki są jedną z najczęściej odnajdywanych przez archeologów kategorii zabytków związanych z tą formą wytwórczości. W wyjątkowych przypadkach bywały one również zdobione rytami lub malowane.

FundstelleStanowisko archeologiczne

Fundstellen-OrtLokalizacja stanowiska:

Góra Zamkowa, Zawidów (ehem. Seidenberg)Góra Zamkowa, Zawidów (dawn. Seidenberg)

Fundstellen-BeschreibungOpis stanowiska:

Die Befestigung liegt im Vorland des Isergebirges, 270 m ü. NHN, am Rande einer Hochebene, auf der sich Stary Zawidów (Alt Seidenberg) befindet. Bei dem auf dem Felsvorsprung über dem Fluss Koci Potok gelegenen Burgwall handelt es sich um den Rest einer sogenannten Ringburg, die nach Süden in das Tal des Flusses Źrenica hineinragt. Der ovale, teilweise zerstörte Wall mit einen Durchmesser von ca. 40 m stammt aus dem 9.–11. Jahrhundert. Untersuchungen gab es in den Jahren 1965 und 2020.Grodzisko jest zlokalizowane w mezoregionie Pogórza Izerskiego, na wys. ok. 270 m n.p.m., na krawędzi wysoczyzny, na której położony jest Stary Zawidów, na skalistym cyplu wysuniętym na południe ku dolinie rzeczki Źrenicy (Kociego Potoku). Jest reliktem tzw. grodu pierścieniowego otoczonego owalem wałów o średnicy ok. 40 m, częściowo zniszczone. Datowane jest na okres od IX do XI w. Badane powierzchniowo parokrotnie w XX w., zaś w roku 1965 oraz 2020 przeprowadzono badania wykopaliskowe.

Fundstellen-TypTyp stanowiska:

BurgwallGrodzisko

BefundWarstwa archeologiczna

Befund-BeschreibungOpis warstwy archeologicznej:

1031: Erdschicht aus hellgrauem, weißem Ton mit feinem Sand vermischt. Es handelt sich um die unterste Schicht, die direkt auf dem Felsen liegt. Der Fund wurde fast an der Basis der Sondage Nr. 1 geborgen.1031: Warstwa: jasna, biało-szara glina z drobnoziarnistym piaskiem. Najniżej położona warstwa, leżąca bezpośrednio na skale macierzystej. Odkryty prawie na dnie Sondażu badawczego nr 1.

Scanner:

SMARTTECH ScanBright | Streifenlicht | 0.01mmSMARTTECH ScanBright | Światło strukturalne | 0.01mm

LiteraturLiteratura

Pawel Konczewski et al., Dziedzictwo Milczan i Bieżuńczan – 1000 lat temu na Gónych Łużycach. Das Erbe der Milzener und Besunzane – Vor 1000 Jahren in der Oberlausitz (Wrocław 2021).

EigentümerWłaściciel

Lausitzer Museum ZgorzelecMuzeum Łużyckie w Zgorzelcu

E ine Wiedergabe ist mit dem Vermerk „© UPWr, Scan/3D-Modell: Katarzyna Martewicz“ gestattet. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.Powielanie i kopiowanie tylko z adnotacją „© UPWr, skan 3d: Katarzyna Martewicz”. Wykorzystanie do celów komercyjnych zabronione.

Creativ Common Lizenz Logo CC BY-NC 4.0